Kazania
         Adoracje
         I Komunia
         Poezja

         Cytaty

         O mnie
         Kontakt

"Deum et animam scire cupio. Nihilne plus? Nihil omnino". -  "Boga chcę poznać i duszę. Czy nic więcej? Absolutnie nic więcej" (Św. Augustyn)

   
 
 - Przygotowanie
 
 
 
       * Co należy wiedzieć? (.doc)
 
 
 
 
 
  - Przebieg
 
         * forma I
 
 - Materiały
 
          * Biały Tydzień
 
 
 

 

„Pierwsza Komunia czy małe wesele? - Z księdzem Andrzejem Papieżem z parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Mielcu rozmawia Magdalena Małodzińska”; „Wydarzenia – Gazeta Lokalna” 29 kwietnia 2008 Nr 17 (79); s. 4

 

  - Jak powinnyśmy właściwie rozumieć Sakrament Eucharystii? /m.m./

Myślę, że tak jak rozumiał ją Jezus Chrystus, ten od którego Eucharystia bierze początek i który nakazał ją sprawować "na swoją pamiątkę" (wszak "każdą rzecz określamy w świetle jej początków /Tertulian/). Należy wiec odwołać się tu najpierw do cudu w Kanie Galilejskiej pośrednio związanego z Eucharystią /J 2,1-11/, do cudownego rozmnożenia chleba /J 6,22-59/, a nade wszystko oczywiście do ustanowienia Eucharystii /Mt 26,26-30/ i śmierci krzyżowej, która jest jej sensem i dopełnieniem /J 19,28-37/. Jej znaczenie i głęboką treść pomaga nam właściwie odczytywać i rozumieć Tradycja Kościoła, a więc Apostołowie, święci i błogosławieni Kościoła, a nade wszystko Urząd Nauczycielski i wiara Ludu Bożego.

Myślę, że głębokiej treści tego „Najświętszego Sakramentu” Chrystusa i Kościoła nie da się wyrazić w kilku słowach. Postaram się zatem ukazać tylko jej najważniejszy aspekt: Eucharystia winna być rozumiana jako Ofiara, którą nasz Pan Jezus Chrystus nieustannie składa za zbawienie świata i karmi nią nas w drodze do osiągnięcia pełni zbawienia, które przyniósł, (a wiec w drodze do zdobycia nieba). Jest także znakiem, fundamentem i pomocą w osiągnięciu i utrzymywaniu jedności, czyli komunii nas z Bogiem i nas miedzy sobą.

  - Jak dobrze przygotować dziecko do I Spowiedzi i  Komunii Świętej? /m.m./

Przede wszystkim stworzyć mu odpowiednie warunki rozwoju wiary, wiedzy  i miłości w domu rodzinnym, w szkole i w środowisku, w którym dziecko żyje. Wspomagać je w poznawaniu wiary, a wiec treści religijnych na miarę jego możliwości, uczyć je tę wiarę praktykować i z niej niejako „korzystać”, by nie była tylko obowiązkiem i ciężarem, ale pomocą i radością życia. Jako, że dziecko jest doskonałym obserwatorem i bezkrytycznym odbiorcą codziennego życia należy nade wszystko dawać dziecku przykład chrześcijańskiego życia opartego o miłość Boga i bliźniego, która prowadzi do prawdy, sensu i chociaż nas czasem sporo kosztuje to ostatecznie daje wolność. Przypominam, że jest to uroczyście ślubowany przed Bogiem i Kościołem obowiązek rodziców i chrzestnych wypływający z przyniesienia dziecka do chrztu. Jest to także obowiązek całej wspólnoty Kościoła, w której żyje i rozwija się dziecko /por. Mt 10,32n; Łk 17,1n/.

  - Od ilu lat przygotowuje ksiądz dzieci do przyjęcia I Komunii Św.? Jak to przygotowanie wygląda? /m.m./

Od 5 lat, ponieważ wcześniej uczyłem tylko w Gimnazjum. Odbywa się ono niejako na 2 płaszczyznach - intelektualnej i duchowej, gdyż dzieci powinny przygotowywać zarówno umysły, jak i serca na to wyjątkowe spotkanie z Jezusem obecnym w Eucharystycznym Chlebie.

W intelektualnym przygotowaniu pomaga nam katecheza, czyli lekcja religii w ramach zajęć szkolnych, gdzie dzieci intensywniej niż zwykle poznają swojego Zbawiciela i Jego naukę. Przez to zbliżają się do Niego umacniając swoją wiarę, która powinna być rozumna, pewna i wolna.

W duchowym przygotowaniu pomagają nam natomiast specjalne, comiesięczne modlitewne nabożeństwa w kościele, na które dzieci i rodzice są zapraszani. Oczywiście podstawą tego przygotowania jest życie religijno - moralne dziecka i jego rodziny na co dzień, a wiec: codzienna modlitwa w domu, co tygodniowy udział w niedzielnych Mszach św., stosunek do Boga i Kościoła, braterska miłość oraz duch pokory i służby; po prostu słuchanie Słowa Bożego i życie Nim na co dzień.

  - Czy ksiądz, obserwując dzieci, które maja po raz pierwszy przyjąć Eucharystie, nie widzi różnicy w ich podejściu, w porównaniu z tym jak to wyglądało jeszcze parę czy paręnaście lat temu? /m.m./

Czy dawniej, czy teraz ten dzień jest tak samo wyjątkowy dla tych dzieci, które po raz pierwszy, samodzielnie, w obliczu zgromadzonych w kościele ludzi, z rąk kapłana przyjmują ciało Chrystusa. Prawdę mówiąc w ciągu tych 5 lat wielkich różnic nie zauważyłem. Wszystko zależy od dojrzałości danej rodziny, z której wywodzi się dziecko. Każdy pedagog i wychowawca wie, że w dziecku doskonale odbija się środowisko i wartości, którymi żyje na co dzień; ono po prostu te wartości „chłonie” i według nich myśli i postępuje.

  - W dzisiejszym świecie chyba potrzeba także katechizować samych rodziców? Niektórzy chcą w tym dniu pokazać sie z najlepszej strony... Chyba konieczne jest opamiętanie, aby próżność jednak nie zwyciężała... /m.m./

Czasami żałuję nawet, że tylko z tej materialnej, a nie religijnej strony chcę się pokazać. I to zazwyczaj im bardziej z materialnej, tym mniej z religijnej, dlatego oczywiste jest, że należy mieć na uwadze katechezę także rodziców skoro tak dużo od nich zależy. Wiadomo, że dziecko podświadomie absorbuje te treści, którymi żyją rodzice, obserwuje sposoby ich zachowań i je powiela. O katechezie rodziców i w ogóle dorosłych mówi się coraz głośniej w Kościele, również w kontekście I Komunii św. W wielu miejscach taką katechezę juz się przeprowadza... Jej formą są właśnie te spotkania w kościele o których mówiłem wcześniej.

  - Jakie ksiądz ma wiec rady dla rodziców, krewnych?  /m.m./

         Żeby byli odpowiedzialni, dojrzali i roztropni. Żeby nie tylko wtedy, ale zawsze chcieli pokazywać się swojemu dziecku i swoim bliskim z „jak najlepszej strony”, ale żeby przy tym zawsze pamiętali o właściwej hierarchii wartości. Żeby wiedzieli, że właściwe, odpowiedzialne i dojrzałe kształtowanie swojego dziecka, także religijnie, jest najlepszą inwestycją w siebie, i najlepsza polisą ubezpieczeniową na swoją starość. A jeśli chodzi o I Komunię, żeby pamiętali, że kładą fundament pod całe życie sakramentalne, a przez to i religijne swojego dziecka.

  - Jak powinna wyglądać uroczystość po Mszy? Obecny trend na wykwintne obiady w  najmodniejszych restauracjach nie jest chyba dobrym pomysłem?

         Myślę, że zrobiona ze smakiem i gustem uroczystość nawet w restauracji nie jest sama w sobie niczym złym. (Może nawet dziecku pomóc pamiętać ten dzień jako szczególny i wyjątkowy). Zdarza się przecież, że rodzice dziecka pierwszokomunijnego mają zbyt małe mieszkanie, a liczną rodzinę i to w dodatku mieszkającą poza miejscem zamieszkania gospodarzy. To co mają wybrać? zaproszenie tylko losowo wybranych gości? Wszak ta uroczystość to Komunia, a wiec jedność, dlatego powinna gromadzić rodzinę, jednoczyć ją i przypominać jej członkom, że są dziećmi jednego Boga, za które nieustannie ofiaruje się Chrystus na ołtarzach świata. Uroczystość I Komunii winna być świętem oraz źródłem radości i łaski także dla najbliższych.

  - Jakie ksiądz ma pomysły co do prezentów na I Komunie Święta? /m.m./

Jeśli chodzi o prezenty to cóż, każda uroczystość w nie obfituje, począwszy od urodzin. Moim zdaniem jednak prezenty związane z tą uroczystością powinniśmy wręczać dziecku np. w przed dzień głównej uroczystości, aby mogło się nim nacieszyć w gronie najbliższych. Natomiast sam dzień I Komunii Św. przeznaczony powinien być na przyjęcie tego najważniejszego „Prezentu” jakim jest sam Jezus Chrystus, który bez żadnej naszej zasługi dla nas umiera na ołtarzu i do nas przychodzi w Komunii św.

   - Myślę, że problemem jest także rywalizacja samych dzieci, bo jedna dziewczynka ma ładniejszą sukienka, droższe buciki itd. Dzieci zapominają co w tym dniu naprawdę jest ważne... Przecież, nie o to chodzi /m.m./

         Taka postawa dziecka, jeżeli występuje to postawa, która rodzi się w rodzinie i środowisku w którym dziecko żyje. Ono samo nie jest aż tak winne takiemu podejściu.

  - czy w związku z tym , nie uważa ksiądz, czy nie powinno sie wrócić do dawniejszych takich samych strojów dla wszystkich dzieci w danej parafii? /m.m./

         Zalecenie Kurii Diecezjalnej sprzed kilku lat zobowiązuje, aby były to raczej skromne stroje o charakterze liturgicznym i by były jednakowe, co pomaga unikać tej niezdrowej rywalizacji. Od paru lat konsekwentnie je wprowadzamy.

- Czy pamięta ksiądz własna I Komunie Świętą? Jakie to było dal księdza przeżycie? jak wówczas wyglądała uroczystość po Mszy, jakie dzieci dostawały prezenty... /m.m./

         Pamiętam doskonale... Radość, duma i wyjątkowość tego spotkania. Pamiętam  także zewnętrzne okoliczności, które jeszcze bardziej podkreślały rangę tej uroczystości. Samo to, że po tylu latach się je pamięta świadczy o tym jak one są ważne. Uroczystość wyglądała podobnie, choć restauracje nie były w modzie. Prezenty na pewno były mniej wystawne, ale zegarek i rower dostało się obowiązkowo. Pamiętam również, że dostałem extra narty z wiązaniami (pochodzę z gór) i rosyjski aparat fotograficzny. Wszystko to jednak się popsuło i stało się niemodne. Chrystus jednak ciągle jest w moim sercu i pomaga mi żyć nadzieją i radością w dzisiejszym świecie.

Do góry

***

 

/Czytania: III Niedziela Wielkanocna r. A/                                           ks. A. Papież - Mochnaczka N. 2011 r.

Nie tylko dziś…

„I poznali Go przy łamaniu chleba…”

    UwChBiS! Drogie dzieci! Gromadzimy się w tym parafialnym kościele jak chrześcijanie przez 2000 lat by poznawać Jezusa przy łamaniu chleba. Gromadzimy się, by poznawać Jezusa Nazarejczyka, którego posłannictwo Bóg potwierdził niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez Niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie. Gromadzimy się tu, bo On przez naszą wiarę „dał nam poznać drogi życia i napełnił nas radością przed obliczem Bożym” – o czym przypomina nam św. Piotr w Dziejach Ap. Gromadzimy się tu jak co niedzielę, ale to dzisiejsze zgromadzenie jest wyjątkowe i szczególne. Wyjątkowe zwłaszcza dla Ciebie: Weroniko, Wiktorio, Krystyno, Rozalio, Wioletto, Jakubie, Mateuszu,  Bartłomieju, Marcinie, Tomaszu, Damianie, Krystianie /imiona dzieci/  Bo ten dzień jest dla was dniem wielkiej radości i szczęścia. Oto już niedługo przyjmiecie do swoich serc Najświętsze Ciało Pana Jezusa pod postacią chleba. Poznacie Go jak Apostołowie „przy łamaniu chleba” od dziś w pełni w tym łamaniu chleba czyli Eucharystii uczestnicząc.

 I chociaż - jak napisze człowiek wielkiej mądrości i wiary - św. Tomasz z Akwinu:

                        „Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak, to jednak…

Kto się im poddaje, temu wiary brak,

Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę,

Że w postaci chleba utaiłeś się”

Bo kochane dzieci gdy przyjmujemy Ciało i Krew Jezusa to czujemy smak  chleba i wina ale wiemy, że Bóg potwierdził niezwykłymi czynami, cudami i znakami swoja cudowną obecność w Eucharystii. Rozmnożył chleb na pustyni; zmienił wodę w wino w Kanie Galilejskiej, /a ile cudów Eucharystycznych  historii K-ła/ a wreszcie oddał życie za prawdę którą głosił, bo nie chciał nas skłamać, więc co powiedział-wypełnił, dlatego gdy mówi „to jest Ciało moje” to możemy a nawet powinniśmy Mu wierzyć. Wiem że długo czekałyście na ten dzień, tak wiele czasu poświęciłyście, by odpowiednio się przygotować na spotkanie z Jezusem, który chce was napełnić radością przed obliczem Bożym. Już wczorajszy dzień był dla was wielkim i radosnym przeżyciem. Bo oto Jezus Chrystus, ten który tak umiłował ludzi, że oddał za nich swoje życie, który „nas wykupił nie czymś przemijającym- srebrem czy złotem, ale swoją drogocenną Krwią”, który na krzyżu przebaczył łotrowi, również wam okazał swoja miłość i dobroć w sakramencie pokuty. Przebaczył wam grzechy, sprawił ze serca wasze stały się czyste i gotowe do przyjęcia wielkiego daru - Eucharystii. Bądźcie drogie dzieci wdzięczne Jezusowi całe życie za Jego wielką miłość  do was, często i radośnie spotykajcie się z Nim w Komunii św., bo On jest waszym najlepszym Przyjacielem i Obrońcą. Niech w walce z waszymi słabościami i wadami, w walce ze złem tego świata On was wspomaga i prowadzi. Niech będą wam sztandarem i tarczą słowa, które często powtarzał chłopiec w waszym wieku - św. Dominik Savio patron ministrantów: „Lepiej umrzeć niż zgrzeszyć”. Kochane dziewczynki, drodzy chłopcy pamiętajcie zawsze o słowach, które śpiewamy w jednej z pieśni: „Żaden z wojska anielskiego, nie dostąpi nigdy tego, czego człowiek dostępuje, Ciało i Krew gdy przyjmuje”, bo żaden z aniołów nie może przyjmować Ciała Chrystusa w Komunii św., wy natomiast możecie i to nie tylko dzisiaj, jutro czy za tydzień, ale przez całe życie. Róbcie to jak najczęściej i zachęcajcie to tego innych – zwłaszcza waszych szanownych rodziców!!!

„I poznali Go przy łamaniu chleba…”

Drodzy Rodzice! Gratulujemy Wam tego pięknego, podniosłego dzisiejszego dnia, gratulujemy wam waszych pociech i dziękujemy jednocześnie, że zobowiązania ślubne i chrzcielne wypełniacie. Że prowadzicie w wierze wasze dzieci i pozwoliliście im tak poznać Jezusa, by się z Nim mogli oni spotkać w Eucharystii. Niech dzisiejsza radość i uniesienie nie będzie jednak tylko wydarzeniem jednorazowym, niech nie ogranicza się jedynie do dnia dzisiejszego i kilku dni tzw. „białego tygodnia”. Niech te słynne słowa naszego Zbawiciela i Mistrza, J Ch. „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże” będą dla nas wszystkich – a zwłaszcza dla was szanowni rodzice – wezwaniem i zobowiązaniem. Niech dziecko nigdy nie słyszy z naszych ust, zwłaszcza z ust rodziców tego jałowego usprawiedliwienia czy raczej wymówki: ,,oj kochanie, dzisiaj nie pójdziemy na mszę. jestem taka zmęczona (taki zmęczony), nic mam czasu, mam tyle ważnych spraw do zrobienia, pogoda jest taka zła. spodziewamy się gości ...może innym razem, itp."

W swojej pracy duszpasterskiej spotkamy często ludzi, którzy są przykładem i wzorem a nieraz i wyrzutem sumienia  -także dla mnie księdza- w podejściu do Euch i Komunii św. Oto jeden przykład. Znajomy ks. spotykał w swojej parafii mężczyznę w starszym już wieku /miał wtedy 79 lat/, którego widział co niedzielę przystępującego do Komunii Świętej i regularnie, co miesiąc do spowiedzi. Kiedy zapytał go grzecznie skąd u niego taka regularność i pobożność, odpowiedział z całą szczerością „Księże od dnia mojej pierwszej Komunii Świętej przed 70-cioma laty nie opuściłem ani jednej niedzielnej Mszy Świętej, ani jednej Komunii. To wpoili mi moi rodzice i jestem im za to wdzięczny. Moje życie nie było łatwe. Jak można się domyślić przeżyłem II wojnę światową i trudne lata powojennego reżimu, ale nigdy nie czułem się nieszczęśliwy, nigdy nie byłem załamany, nigdy nie byłem biedny, chociaż wiele mi brakowało. Mogę śmiało powiedzieć, że dzięki temu przeżyłem dobre życie i spokojnie oczekuję dnia mojej śmierci". Czyż możecie dać waszym dzieciom coś lepszego, coś bardziej wartościowego? Czy możecie je wyposażyć lepiej na całe ich życie? Uwierzcie, że to najlepsza inwestycja w nie same, ale też w siebie – na podeszłe lata. /Słyszeliśmy przecież o przemijalności srebra  i złota… dobre wych. jednak zostanie/

Drodzy rodzice, od tej chwili, od chwili I Komunii św. wasze dzieci staną się szczególną własnością Chrystusa. Czuwajcie, aby przez grzech ciężki nie stały się łupem szatana. Czuwajcie, aby w ich serca posilone Ciałem i Krwią Chrystusa, szatan nie zasiał kąkolu zła. Dbajcie o to, aby wasze dzieci żyły zawsze w przyjaźni z Jezusem i w zgodzie z bliźnimi. Bądźcie dla nich dobrym przykładem. Codziennie starajcie się klękać z nimi do wspólnej modlitwy, prowadźcie je w niedziele i święta do Kościoła na Mszę św. Pomóżcie im wytrwać w przyrzeczeniach abstynenckich złożonych w Białym Tygodniu. Niech wasze rodziny będą przykładem miłości i wzajemnego szacunku. Przypominajcie im o pierwszych piątkach miesiąca, aby korzystały ze spowiedzi i Komunii św. Wychowujcie wasze dzieci w duchu prawdziwie chrześcijańskim. Niech w tym będzie pomocą nam Komunia św. często, jak najczęściej – jak nie codziennie to przynamniej w każdą niedzielę – z radością przyjmowana. Pamiętajcie, że Ona nie jest nagrodą za dobre życie – nagrodą jest niebo. Euch. jest pomocą w dobrym życiu w myśl słów. Ch. „przyjdźcie do mnie wszyscy utrudzenie, obciążeni a ja was pokrzepię”.

„I poznali Go przy łamaniu chleba…”

UwCh.BiS! Kochane dzieci Oby ten niezwykły dla nas wszystkich dzień, dzień Waszej I Komunii św., obudził w nas pobożność Eucharystyczną i stał się naszym dniem powszednim. Oby Chrystus Eucharystyczny stał się prawdziwym centrum naszego życia. Niczego lepszego sobie i wam życzyć nie potrzeba. Obyśmy poznając Jezusa przy łamaniu chleba osobiście, mogli Go także osobiście spotkać w niebie. AMEN.

Do góry

***

 

 

Kazanie do dzieci z kl.II na rozpoczęcie przyg.

„Umiłowani! Usiłujcie zachować jedność ducha…” /z Liturgii Słowa/

Drodzy Rodzice! Kochane Dzieci!

Kiedy do jakiegoś kraju zamierza przyjechać jakiś zagraniczny gość - głowa obcego państwa, najwyższy dowódca wojskowy lub Papież - wszyscy czynią odpowiednie przygotowania. Ostatnio w czasach terroryzmu i braku szacunku dla ludzkiego życia naczelną troską jest zapewnienie bezpieczeństwa przybywającemu. Sprząta się i porządkuje lotnisko, stroi się ulice i domy, odnawia kamienice. By jego obecność dobrze wykorzystać organizuje się publiczne spotkania z gościem, wydaje się liczne bankiety, przeprowadza rozmowy i wywiady. Przez prasę, radio i telewizję podawane są na bieżąco do wiadomości wszystkich sprawozdania ze spotkań i uroczystości odbytych z nim. Tak witają ludzie, przybywającego do nich w odwiedziny, wielkiego człowieka? Tak przygotowujemy się na powrót mamy lub taty, którzy byli poza domem, np. za granicą, parę miesięcy czy kilka lat! Odliczamy miesiące, dni, a nawet godziny ich przybycia i spotkania się z nimi. Potem bardzo cieszymy się gdy wrócą!

„Umiłowani! Usiłujcie zachować jedność ducha…” /z Liturgii Słowa/

Wy Drogie Dzieci, uczniowie klas drugich, od dziś będzie przygotowywać się do przyjęcia - i to nie tylko do swoich domów, czy wspólnot ale - do swoich serc wyjątkowego, szczególnego Gościa – Jezusa Chrystusa naszego Pana i Zbawcę. Wy, kochane dzieci, wasi Szanowni Rodzice, a także cała nasza wspólnota parafialna również na przyjście tego Gościa musimy się odpowiednio przygotować.

Będziemy przygotowywać nasze umysły i serca na to wyjątkowe dla każdego z nas – a szczególnie dla dzieci kas drugich  - spotkanie.

„Umiłowani! Usiłujcie zachować jedność ducha…” /z Liturgii Słowa/

Swoje umysły - kochane dzieci -  będziecie przygotowywać na katechezie, gdy będziecie solidnie się uczyć, poznawać Jego Samego jak i Jego naukę. Przez to będziecie się do Niego zbliżać. Swoje serca przygotowywać będziecie wtedy, gdy będziecie się pięknie modlić: codziennie w domu, co tydzień na niedzielnych Mszach św. i co miesiąc na naszych wspólnych modlitewnych spotkaniach w kościele. Będziemy serca nasze przygotowywać modląc się i słuchając Słowa Bożego, słowa, które kieruje do nas Bóg.       „Umiłowani! Usiłujcie zachować jedność ducha…” /z Liturgii Słowa/

Drodzy, szanowni rodzice! Nie przeszkadzajcie swoim dzieciom, których kiedyś wielkodusznie przynieśliście do chrztu, ale pomóżcie im dobrze przygotować się na to spotkanie! Pomóżcie im w domu przyswoić treści. Które na katechezie poznają, by przygotować ich umysły na spotkanie z Panem. Swoją miłością, świadectwem życia zgodnego z przykazaniami, praktykami religijnymi dajcie im dobre świadectwo i w ten sposób pomóżcie im przygotować serca. Dbajcie o integralność rozwoju waszych pociech. „Usiłujcie zachować jedność ducha…” /z Liturgii Słowa/

Bądźmy wszyscy czujni i gotowi aby radość Boża ze spotkania z Panem Jezusem w nas wszystkich była i aby radość nasza była pełna. Amen.

Do góry

***

 

Mielec, 6. XI. 2004 r.

Drodzy Rodzice!

           Wasze Syn rozpoczął szczególny rok przygotowania do przyjęcia Sakramentów Pokuty i Eucharystii.

           Gdy przed kilku laty przynieśliście Wasze dziecko do chrztu, aby stało się dzieckiem Bożym, sakrament ten rozpoczął wzrost życia Bożego w jego duszy i był początkiem troski o prawidłowy rozwój całej osobowości Waszego dziecka. Zapewne z wielką radością obserwowaliście każdy, nawet najmniejszy postęp w rozwoju duchowym i fizycznym, coraz większą wrażliwość na piękno i dobro.

To w Waszym domu dziecko doznało pierwszych przeżyć religijnych i poznało podstawowe zasady naszej wiary. Dokonywało się to nie tylko przez nauczanie, ale przede wszystkim przez Wasz przykład.

       Obecnie nadszedł czas, aby Wasz wychowawczy trud zaowocował przystąpieniem Waszego dziecka do Pierwszej Spowiedzi i Pierwszej Komunii św. Wam Rodzicom i nam Duszpasterzom zależy bardzo na dobrym przygotowaniu dziecka do przyjęcia tych Sakramentów, do jego przeżyć religijnych i estetycznych doznań w tak pięknym i uroczystym dniu Pierwszej Komunii św. – 8 maja 2005 r.

Serdecznie zapraszam do wzajemnej współpracy która dokonywać się będzie w Waszym domu, w czasie szkolnej katechezy i w naszym kościele parafialnym.

        Pierwsza Spowiedź i Pierwsza Komunia św. jest ważnym elementem wychowania chrześcijańskiego. Niech Wasze dziecko w miłej domowej atmosferze odczuje Waszą rodzicielską miłość i doświadczy matczynej i ojcowskiej troski, która objąć powinna całokształt wychowania, również religijnego. W zewnętrznych przygotowaniach Pierwszej Komunii nie zapomnijcie, a wręcz przeciwnie, postawcie na pierwszym miejscu przygotowanie intelektualne i duchowe, które w przyszłości przyniesie szlachetne i piękne owoce dzisiejszego zatroskania, da Wam satysfakcje z dobrze wypełnionego obowiązku i radość ze szczęścia własnego dziecka.

         W ramach duchowego przygotowania serdecznie zapraszam wraz z dzieckiem w każdą trzecią środę miesiąca, a wiec już 13 października br. na godz. 1700 do kościoła Trójcy Przenajświętszej w Mielcu na nabożeństwo i Mszę św. Po zakończonym nabożeństwie odbędzie się pierwsze spotkanie organizacyjne.

Z Chrystusowym pozdrowieniem i błogosławieństwem

                 Ks. Andrzej Papie

                                                              - katecheta -

Do góry

***

List do rodziców II

Mielec, 6.III.2005 r.

 Drodzy Rodzice,

         Wasze dziecko przyjmie pierwszy raz Sakrament Pokuty w kościele parafialnym

w Mielcu 16 marca 2005 r. /sobota/ o godz. 15.30. Proszę, aby Rodzice, lub przynajmniej jedno z Rodziców przyszło wraz z dzieckiem do kościoła.

Pierwsza Spowiedź rozpocznie się nabożeństwem pokutnym dla dzieci o g. 15.30, następnie dzieci przystąpią do I Spowiedzi.

         Proszę Rodziców, aby  w domu, przed wyjściem do kościoła pomogli dziecku zrobić rachunek sumienia, wzbudzić żal za grzechy i postanowienie poprawy, a także przypomnieli dziecku, aby przed spowiedzią przeprosiło Rodziców, rodzeństwo, dziadków i babcie, domowników, sąsiadów i ...

         Z różnych powodów proszę, aby Rodzice naocznie stwierdzili, że dziecko się

wyspowiadało a następnie pomogli mu odmówić pokutę.

 

Z należnym szacunkiem

Ks. Andrzej Papież

 

Do góry

***

List do rodziców III

SZANOWNI RODZICE!

Wchodzimy w okres bezpośredniego przygotowania się Waszego dziecka do pierwszej spowiedzi św. i przyjęcia po raz pierwszy Komunii św.

W trosce o piękno tej Uroczystości rozpoczynamy próby w naszym kościele:

1.       W środę                – 27 kwietnia                – o godz. 16.00

2.       W piątek                – 29 kwietnia                – o godz. 16.00

3.       W środę                – 4 maja                – o godz. 16.00

4.       W czwartek                – 5 maja                – o godz. 18.

5.       W razie potrzeby także w sobotę – 7 maja – o godz. 14.00

Obecność na nich dzieci jest konieczna i dlatego obowiązkowa.

 

Spowiedź dla dzieci, ich rodziców, rodzeństwa i chrzestnych będzie 7 maja od g. 9-12:

1.       O godz.   9.00 – kl II a z SP 11

2.       O godz.   9.30 – kl II b z SP 11

3.       O godz. 10.00 – kl II c z SP 11

4.       O godz. 10.30 – kl II a z SP 11

5.       O godz. 11.00 – kl II a z SP 13

6.       O godz. 11.30 – kl II b z SP 13

Jedno z rodziców musi koniecznie dopilnować, by dziecko rzeczywiście się wyspowiadało, a następnie by odprawiło zadaną pokutę.

Jeszcze raz bardzo proszę rodziców, aby  w domu, przed wyjściem do kościoła pomogli dziecku zrobić rachunek sumienia, wzbudzić żal za grzechy i postanowienie poprawy, a także przypomnieli dziecku, aby przed spowiedzią przeprosiło rodziców, rodzeństwo i kolegów.

Życzymy Wam i Waszym dzieciom głębokiego, owocnego i radosnego przeżycia tych szczególnych momentów w życiu każdego chrześcijanina.

Mielec,  25 kwietnia 2005r                      Ks.  Piotr Fela   i   Ks. Andrzej Papież- katecheci

Do góry

***

Kl. II. Zebranie z rodzicami, program przygotowania - październik.

 

Celem spotkania jest zaznajomienie rodziców z programem przygotowania dzieci do przyjęcia S. Pokuty i S. Eucharystii.

 

1. Głównie rodzice przygotowują swoje dziecko do I Spowiedzi i I Komunii św.

2. Szkoła i Kościół spełniają funkcję pomocniczą.

 

Przygotowanie w rodzinie dokonuje się przez:

·     świadectwo swojej wiary  /dobry przykład/.

·     wspólną modlitwę  /pacierz/

·     wspólny wraz z dzieckiem udział we Mszy św. niedzielnej.

·     udział w specjalnych nabożeństwach dla dzieci pierwszokomunijnych.

·     kultywowanie symboli i znaków religijnych.

·     atmosferę domową przyjazną Kościołowi.

 

Rozdział praktyki I Spowiedzi  od I Komunii św.

Dzieci 2 razy przystąpią do spowiedzi.

·     Pierwszy raz w Wielkim Poście.

·     Drugi raz w tygodniu poprzedzającym I Komunię św.

 

Racje za tym przemawiające to:

1.   Dowartościowanie S. Pokuty.

2.   Pogłębienie jego zrozumienia.

3.   Rozłożenia przeżycia i napięcia związanego z jednoczesnym przyjęciem S. Pokuty
  i S. Eucharystii.

4.   Odróżnienie przygotowania do Spowiedzi od przygotowania do I Komunii.

 

Nabożeństwa dla dzieci i rodziców.

·     październik - wręczenie różańców i list do rodziców

·     Wielki Post - wręczenie książeczek

·     Początek maja - wręczenie medalików.

 

Ustalić termin I Komunii św.

 

·    Stroje liturgiczne w miarę jednakowe, wianki, świece. /ksiądz kupuje różańce, książeczki, medaliki i oprawione obrazki/.

·    Dekoracja kościoła

·    Fotograf i kamerzysta  /jeden/.

·    Czynny udział dzieci i rodziców w liturgii Uroczystości I Komunii św.  /czytania śpiewy, modlitwa powszechna/

·   Sposób przyjmowania I Komunii św. /wraz z rodzicami/

·    Wyniki w nauce

·   Napotkane problemy i trudności

Metryki chrztu.

Propozycje i uwagi rodziców.

 

Kl. II. Zebranie z rodzicami, program przygotowania – listopad

 

-             -  Nowenna do MBNP z krótkimi wypominkami i 10 różańca.

 -  Msza św.:

-         formularz dla dzieci

-         kazanie o Dekalogu jako drogowskazie do nieba /dusze wypominane/

 

III. Spotkanie z wszystkimi Rodzicami:

-         Prezentacja oferty foto i video /zaproszeni goście/

-         Stan przygotowania uczniów;

·     wyniki w nauce

·     napotkane problemy i trudności

 -         Zmiana godziny I Komunii św. /8 maja godz. 9.00 – SP 13 i godz. 12.00 – SP11/

* racje za:                                                             * racje przeciw:

·                   Komunia to jedność                * nieznajomość dzieci – i tak

·                   Mniejsze koszty /procesja z darami, kwiaty/   * miejsca parkingowe

·                   Łatwiejsza organizacja / pojedyncze przemówienia, dogodność prób/     

·                   Uroczyste zakończenie /rozdanie obrazków, zrobienie fotografii/   

- Dokonać wpłaty do 15 listopada i postarać się o medaliki na grudzień /poświecenie/
                                                                     a  w lutym - wręczenie książeczek

 - Metryki chrztu.

 -  Propozycje i uwagi rodziców.

 

 IV. Spotkanie Trójek Klasowych:

         -  Przedstawić p. dekoratorce wyraźnie swoje oczekiwania i uzgodnić     je;

-         Postarać się o lidera i koordynatora

-         Zapytania.

 

Kl. II. Zebranie z rodzicami, program przygotowania – luty

 

 I.   Nowenna do MBNP

 II. Msza św.:

-         formularz dla dzieci

-         kazanie o książeczkach jako pomocy w modlitwie

-         uroczyste poświęcenie książeczek

 III. Spotkanie z wszystkimi Rodzicami:

-         -wręczenie książeczek /wg listy/

-         - rekolekcje w Gródku od 17-19 marca /propozycja/

-         - stroje – spot. z prod. - do 100zł.- 25 luty /nast. sobota/ godz. 12.00 

-        -  stan przygotowania uczniów;

·     wyniki w nauce /pojawiające się trudności – bezpośrednie przed spowiedzią/

·     napotkane problemy /_ _ _ _/

-         - godzina I Komunii św. /niedziela 14 maja – godz. 12.00 – SP11 i SP 13/

-         - dzień wcześniej tj. sobota 13 maja spowiedź św. dzieci, rodziców i chrzestnych

     - Dokonać wpłaty do 15 marca /książeczki 7 i obrazki 8 = 15zł/
      - Metryki chrztu.

      -  Propozycje i uwagi rodziców / Rada Rodziców = Trójek klasowych/

 

IV. Spotkanie Trójek Klasowych:

      -  P. dekoratorka i p. foto.

-          - Kontakt lidera i koordynatora.

-          -  Zapytania.

  

Spotkanie z rodzicami przed I Komunią św. – Kwiecień

 --- Na dwa tygodnie przed  Uroczystością  --

 

1. Wchodzimy w okres bezpośredniego przygotowania do pierwszej spowiedzi i Komunii św.

Te przeżycia – jak kiedyś już mówiłem – są bardzo ważne i stanowią fundament przyszłego życia moralno-religijnego. Są kluczowe w prowadzeniu dalszego, owocnego życia sakramentalnego.

 

2. Wasze dziecko przyjmie pierwszy raz Sakrament Pokuty w naszym kościele dzień przed I Komunią św. w sobotę 7 marca 2005r. popołudniu. Jedno z rodziców musi koniecznie dopilnować i naocznie stwierdzić, że dziecko się wyspowiadało a następnie pomogli mu odmówić pokutę by dziecko rzeczywiście przystąpiło do tego sakramentu. Wtedy Rodzice, Rodzeństwo i Chrzestni będą mogli także skorzystać ze spowiedzi.

Już teraz b. proszę Rodziców, aby  w domu, przed wyjściem do kościoła pomogli dziecku zrobić rachunek sumienia, wzbudzić żal za grzechy i postanowienie poprawy, a także przypomnieli dziecku, aby przed spowiedzią przeprosiło Rodziców, rodzeństwo, dziadków i babcie, domowników, sąsiadów i kolegów.

 

3 W najbliższym czasie rzpoczynamy także przygotowanie samej już uroczystości I -szej Komunii św.  Z myślą o jej pięknie prosimy o czynne włączenie się w te przygotowania i do podjęcia wysiłku zorganizowania udziału waszych Dzieci w próbach przed tą uroczystością. Pierwsza z nich będzie mieć miejsce we wtorek 4 maja br. o godz. 1600 w tutejszym kościele. Obecność na nich dzieci jest nieodzowna i dlatego obowiązkowa.

 

      Życzę Wam i Waszym dzieciom głębokiego, owocnego i radosnego przeżycia tych szczególnych momentów w życiu każdego chrześcijanina.

 

Prośba o miłą atmosferę w domu, zwłaszcza przez ostatni tydzień oraz w dzień  I Komunii św.

                a / pomimo wielu przygotowań opanować nerwy

                b/ nie krzyczeć na dziecko

                c/ okazać mu rodzicielską miłość

                d/ od czasu do czasu przypomnieć dziecku o czekającej go  Komunii św.

Niedziela

1.  Dzieci wraz z rodzicami gromadzą się przed kościołem na 10 minut przed rozpoczęciem Uroczystości. /w razie niepogody gromadzą się w kościele/

2.  Procesyjne wejście do kościoła / krzyż, sztandary, ministranci/.

3.  Podać szczegółowy program Uroczystości.

  

Uwagi dodatkowe.

 

1.  Bez zbytniej troski, bez poprawiania, podkładania chusteczek itp.

2.  Przystrojenie kościoła. Dekoracje.

3.  Prezenty - wcześniej o nich nie mówić, nie dawać prezentów przed pójściem do kościoła. Poprosić o to chrzestnych i innych członków rodziny. Wyjątek - prezenty religijne, które będą poświęcone w kościele. Największy i jedyny ważny „PREZENT” to ten od samego Boga - - On Sam w Komunii św.!!!

4.  Fotograf i kamerzysta.

5.  Przyjęcie bez alkoholu.

6.  Biały tydzień. Stroje pierwszokomunijne.

7. Pielgrzymka dziękczynna do ....(Tuchowa).  W ....... maja o g. ...... Wszystko zarezerwowane.

 

 

Spotkanie z rodzicami tuż przed I Komunią św.

       

Prośba o miłą atmosferę w domu, zwłaszcza przez ostatni tydzień oraz w dzień spowiedzi i Komunii św.

                a / pomimo wielu przygotowań opanować nerwy

                b/ nie krzyczeć na dziecko

                c/ okazać mu rodzicielską miłość

               d/ od czasu do czasu przypomnieć dziecku o czekającej go spowiedzi i Komunii św.

  

Sobota

  Przed wyjściem do kościoła dać dziecku czas, albo tak go zorganizować, aby  mogło zrobić rachunek sumienia , w razie potrzeby pomóc mu w tym. Chętnie odpowiadać na pytania dziecka.

2.  Zwrócić dziecku uwagę, aby przed wyjściem do kościoła przeprosiło domowników.

3.  Koniecznie pójść z dzieckiem do kościoła i dopilnować, aby poszło do spowiedzi.

4.  Pomóc dziecku w modlitwie po spowiedzi i odmówieniu pokuty.

  

Niedziela

 1.  Dzieci wraz z rodzicami gromadzą się przed kościołem na 10 minut przed rozpoczęciem Uroczystości. /w razie niepogody gromadzą się w kościele/

2.  Procesyjne wejście do kościoła / krzyż, feretrony, sztandary/.

3.  Podać szczegółowy program Uroczystości.

 

 Uwagi dodatkowe.

 1.  Bez zbytniej troski, bez poprawiania, podkładania chusteczek itp.

2.  Przystrojenie kościoła i chrzcielnicy. Dekoracje.

3.  Prezenty - wcześniej o nich nie mówić, nie dawać prezentów przed pójściem do kościoła. Poprosić o to chrzestnych i innych członków rodziny. Wyjątek - prezenty religijne, które będą poświęcone w kościele.

4.  Fotograf i kamerzysta.

5.  Przyjęcie bez alkoholu.

6.  Biały tydzień. Stroje pierwszokomunijne, bez świec.

7.  Pielgrzymka do Tuchowa.

 

Do góry

***

PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI

Program Uroczystości Pierwszej Komunii św.

 

 Powitanie i błogosławieństwo przed kościołem

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

 W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen

 Pan z Wami.     Odp. I z Duchem Twoim.

  Kochane dzieci, gdy byłyście małe, rodzice przynieśli was do kościoła w którym przyjęliście chrzest święty. Wówczas dobry Bóg uczynił was swoimi dziećmi i wezwał, byście żyły w jedności z Jezusem. Niech ta woda święcona, którą was pokropię przypomni wam chrzest święty i to, że jesteście dziećmi Bożymi. Jezus niech na nowo wezwie was do zjednoczenia ze sobą. To zjednoczenie dokona się najpełniej, gdy po raz pierwszy, przyjmiecie Pana Jezusa pod postacią chleba.

 

Pokropienie wodą święconą.

 

Modlitwa:

 Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie”, wejrzyj łaskawie na te dzieci Twoje, które po raz pierwszy przyjmą Chleb Żywota. Uczyń ich serca godnym mieszkaniem dla Siebie i obdarz je żywą wiarą, nadzieją i gorącą miłością. Zgromadż ,Panie, razem dzieci i ich rodziców przy Twoim świętym stole. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.  Amen.

 

Procesja do kościoła ze śpiewem pieśni :  Pod Twą obronę.

 

Rozpoczęcie Mszy św.

 

Powitanie.

 Matka:

 Księże Proboszczu !

Przed kilkoma laty z troską i miłością chrześcijańskich rodziców przynieśliśmy nasze dzieci do kościoła prosząc o chrzest. To Boże życie, które otrzymały na chrzcie chcieliśmy w nich podtrzymać i rozwijać. Sami jak potrafimy, mówiliśmy im o Bogu. Potem posłaliśmy je na lekcje religii, aby bardziej poznawały Chrystusa i pokochały Go swoim dziecięcym sercem.

Dziś wobec zgromadzonej tu rodziny i całego Kościoła,prosimy was Kapłani, abyście w czasie tej uroczystej Mszy św. udzielili naszym dzieciom pierwszej Komunii św.

Prosimy o modlitwę w czasie Najświętszej ofiary, aby dzieci nasze wytrwały w wierze naszych ojców i czystej miłości do Boga i świętej Matki  -  Kościoła.

  

Dziecko:

 Maleńkie nasze serduszka, ale gorące, czekają na Pana Jezusa.                      Szepczą cicho przyjdż Panie Jezu, już gotowe dla Ciebie mamy mieszkanie.

W tym wielkim i pięknym dniu prosimy Ciebie Drogi Księże proboszczu i wszystkich obecnych w kościele o modlitwę za nas, byśmy Bogu wierności dochowały i przy Nim do końca życia wytrwali.

  

Ks. Proboszcz:

 

Kochane dzieci. Drodzy Rodzice.

Dzisiejszą Mszę św. pragniemy przeżyć szczególnie radośnie.. Oto grono dzieci przygotowanych przez katechizację po raz pierwszy przyjmie Ciało Chrystusa w Komunii św. Jest to wielka chwila dla całej wspólnoty parafialnej, a szczególnie wielka dla was, drogie dzieci. Za ten wielki dar pragniemy przez całe życie być wdzięczni. A teraz uwielbiajmy miłującego nas Boga.

 Chwała na wysokości Bogu.

 

Liturgia Słowa

 

Czytanie  I.

 

Czytanie z Dziejów Apostolskich.

 

      Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. Z wielu bowiem opętanych wychodziły z wielkim krzykiem duchy nieczyste, wielu też sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. Wielka radość zapanowała w tym mieście.

 

Oto słowo Boże.

 

Psalm responsoryjny.

 

Czytanie II.

 

Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła.

 

      Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna Swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale, że on sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.

 

Oto słowo Boże.

  

Psalm responsoryjny

 

Po pierwszym czytaniu

 

Kto pożywa tego Chleba będzie żył na wieki.

Niech Cię wielbią Panie wszystkie dzieła Twoje,

I święci Twoi  niech Cię błogosławią.

Niech mówią o chwale Twego Królestwa,

I niech głoszą Twoją potęgę.

Kto pożywa tego Chleba będzie żył na wieki.

Oczy wszystkich w Tobie nadzieję pokładają,

A Ty im dajesz pokarm we właściwym czasie.

Ty otwierasz im swoją prawicę,                                                                                

I wszystko co żyje szczęśliwie nasycasz.

Kto pożywa tego Chleba będzie żył na wieki.

Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swoich drogach

I święty we wszystkich swoich dziełach.

Pan jest blisko tych, którzy Go wzywają,

Którzy wzywają Go szczerze.

Kto pożywa tego Chleba będzie żył na wieki.

 

Po drugim czytaniu.

 

Alleluja.  Alleluja.

Oto Pan nasz mówi. Jam jest chleb żywy, który zstąpił z nieba.

Kto pożywa tego chleba, żył będzie na wieki.

Alleluja.  Alleluja.

 

Odnowienie  przyrzeczeń chrzcielnych..

 

    Drogie dzieci.  Zaraz po waszym urodzeniu, rodzice i chrzestni prosili dla was o chrzest święty. i zobowiązali się, że wychowają was w wierze i nauczą tak żyć,

jak przystoi dzieciom Bożym.

Teraz nadeszła chwila, byście same wyznały wiarę i wyrzekły się zła. Uczynicie to przy zapalonej świecy paschalnej, od której kiedyś wasz ojciec zapalił dla was świecę chrzcielną.

 

Czy wyrzekacie się ducha złego ?

Wyrzekamy.

 

Czy wyrzekacie się wszystkich spraw jego i wszelkiej pychy jego ?

Wyrzekamy.

 

Czy wierzycie w Boga Ojca Wszechmogącego, Syna Bożego i Ducha Świętego ?

Wierzymy.

 

Czy wierzycie w Kościół powszechny, w świętych obcowanie, w ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny ?

Wierzymy.

 

     W uroczystej godzinie Pierwszej Komunii św. złóżcie drogie dzieci, Panu Jezusowi również przyrzeczenie.

 

Czy przyrzekacie wiarę świętą wyznawać i na zawsze zachować ?

Przyrzekamy.

 

Czy przyrzekacie zachowywać w życiu przykazania boskie i kościelne ?

Przyrzekamy. 

 

Czy postanawiacie regularnie uczęszczać na Mszę św. i przystępować do sakramentów świętych ?

Postanawiamy.

 

Czy postanawiacie pogłębiać swoją wiarę i uczęszczać regularnie na katechezę ?

Postanawiamy

 

Czy przyrzekacie aż do osiemnastego roku życia nie pić alkoholu i nie palić tytoniu ?

Przyrzekamy.

 

Udziel nam, Boże Mocny, łaski Twojej, abyśmy słowa dotrzymali i z Twoją pomocą doszli do wiecznej radości. Amen.

 

Modlitwa Wiernych

Kapłan.

Wznieśmy nasze prośby do Boga Ojca, który zaprasza nas do wspólnego stołu swego Syna, abyśmy umocnili naszą wiarę i osiągnęli życie wieczne.

1. Ojciec

Módlmy się za Ojca Świętego, aby jego nauka i ofiarna służba Kościołowi była drogowskazem dla wszystkich ludzi dobrej woli.

Ciebie prosimy...

2. Matka.

Módlmy się za naszą Ojczyznę, za tych, którzy zagrażają jej wolności, aby zrozumieli, że dobro zawsze zwycięża.

Ciebie prosimy...

3. Dziecko

Módlmy się za naszych rodziców i nasze rodziny, za wszystkich, którzy nas kochają, aby dawali nam tylko to co jest dla nas dobre.

Ciebie prosimy...

4. Dziecko.

Módlmy się za naszych duszpasterzy i nauczycieli, aby ich troska o nas i poświęcenie przyniosły obfite owoce.

Ciebie prosimy..

5. Dziecko.

Módlmy się za wszystkie dzieci, które dziś po raz pierwszy przyjmą Chrystusa pod postacią Chleba, aby nigdy nie zeszły z drogi zbawienia.

Ciebie prosimy..

6.Dziecko.

Módlmy się za rodziców chrzestnych i wszystkich obecnych w kościele. Niech Pan Bóg obdarzy ich żywą wiarą, ufną nadzieją i gorącą miłością.

Ciebie prosimy...

Kapłan.

Ojcze Święty, Wszechmogący ,Wieczny Boże, wysłuchaj nasze modlitwy; udziel wszystkim, których posilasz przy stole Twego Syna, stałości w wierze i wzrostu w miłości i łasce. Amen.

 

 

Procesja z darami ofiarnymi

Dziecko niosące chleb.

Składamy w darze chleb, który zostanie przemieniony w Ciało Chrystusa, którym będziemy się karmić.

Dziecko niosące dar pieniężny

Przynosimy te pieniążki zebrane do naszych skarbonek. Są to nasze wyrzeczenia wielkopostne. Ofiarujemy je dla biednych dzieci.

Dziecko niosące wino i wodę.

Przynosimy wino, które przemieni się w Krew Chrystusa  i  wodę, która łączy się z winem, tak jak my chcemy być zjednoczeni z Chrystusem na wieki.

Dziecko niosące patenę z Hostią

Dziecko niosące kwiaty.

 

Przynosimy te kwiaty dla ozdoby ołtarza. I pragniemy zachować zawsze piękno naszych serc.

 

Prośba dzieci o błogosławieństwo

Po modlitwie Ojcze nasz dzieci wraz z rodzicami stają na środku kościoła.

Matka po prawej, a ojciec po lewej stronie dziecka.

 

Kapłan.

Kochane dzieci poproście teraz waszych rodziców o błogosławieństwo.

 

Dziecko

Błogosław nam ojcze, błogosław matko dłońmi swoimi, bo dzisiaj mam Boga przyjąć do serca razem z braćmi i siostrami moimi.

 

Kapłan.

W ważnych momentach życia rodzice błogosławią swoje dzieci. Proszę, aby rodzice dziś to uczynili powtarzając za mną słowa błogosławieństwa.

Ojcowie wkładają ręce na głowy swoich dzieci  i powtarzają za kapłanem:

Błogosławieństwo twego ojca niech ci towarzyszy do ołtarza Pańskiego i na całej drodze życia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen

 

Matki wkładają ręce na głowy swoich dzieci i powtarzają za kapłanem.

 

Błogosławieństwo twej matki niech idzie z tobą. Maryja, nasza Orędowniczka niech cię otoczy opieką, a Bóg niech zawsze błogosławi.  W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Proszę, aby teraz dzieci, przez ucałowanie ręki swoich rodziców wyraziły im wdzięczność za wszystkie trudy wychowania, a zwłaszcza za przykład wiary i życia według Ewangelii.

 

Dzieci całują swoich rodziców w rękę.

 

Podziękowanie Panu Jezusowi

Dziecko:

Panie Jezu, utajony w Najświętszym Sakramencie, ogromna radość przepełnia dziś nasze serca. Pragniemy Ci teraz za wszystko podziękować.

Wspólnie powtarzać będziemy słowa: Dziękujemy Ci Jezu.

Za to, że przyszedłeś na ziemię.

Za to, że odpuszczasz nam grzechy.

Za to, że przyszedłeś dziś do nas w Komunii św.

Za to, że nauczyłeś nas kochać i szanować rodziców.

Za to, że ukochałeś szczególnie dzieci.

Za to, że jesteś wśród nas obecny w Najświętszym Sakramencie.

Za to, że dałeś nam Maryję za Matkę.

  

My wszystkie dzieci pierwszokomunijne, dziękujemy z całego serca za wszystko, cośmy otrzymali od Boga.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu za Twoje przyjście do nas.

 

Podziękowanie kapłanom.

 To Wam kapłanom zawdzięczać trzeba, bo wskazujecie drogę do nieba.

Tyle Waszej pracy i trudu Waszego, byśmy mogli przystąpić do stołu Pańskiego.

Dzisiaj w naszych sercach Jezus ma mieszkanie.

Za pierwszą Komunię dzięki Wam kapłani.

Niech Wam Bóg dopomaga i łask ześle wiele, byście mogli pracować w Chrystusowym Kościele.

Teraz w tej świątyni wszyscy tu stoimy, o błogosławieństwo pięknie Was prosimy. Bogu w opiekę zechciejcie nas oddać, a Wam drodzy Księża serdeczne

 Wszystkie dzieci razem.       Bóg zapłać.

 

Podziękowanie Rodzicom

 

Za naszych rodziców Bogu dziękujemy.

Za trud wychowania podziękować chcemy.

Bo to Oni przecież wiarę nam wszczepili, i na naszych czołach pierwszy krzyż znaczyli.

Panie Jezu Chryste, który jesteś w niebie, Błogosław Rodzicom.

Dziś prosimy Ciebie.

 

Podziękowanie Paniom Wychowawczyniom.

Nasze Panie są dziś z nami.

Więc serdecznie Je witamy.

Razem wszyscy zapewniamy, że nad wszystko Was kochamy,

I zasmucać już nie chcemy.

Pilnie uczyć się będziemy.

 

ZESTAWIENIE

 

1. Dzieci, gromadzą się przed kościołem. Powitanie. Błogosławieństwo i wprowadzenie dzieci do kościoła z krzyżem i sztandarami.

    Pieśń na wejście: Pod Twą obronę...

 

2. Rozpoczęcie Mszy św.

    Powitanie  -  matka  -

                     -  dziecko  -

                     -  Ks.

    Chwała na wysokości Bogu

3. Liturgia Słowa   -  czytania i psalm wykonują dzieci

                                 czytanie I  -

                                 psalm  -

                                 czytanie II  -

                                 Alleluja

                                 Ewangelia  

4. Po homilii odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych  z zapalonymi od paschału

    świecami

 

5. Modlitwa wiernych  - ojciec  -

                                    -  matka  -

                                    -  dziecko 1  -

                                    -  dziecko 2  -

                                    -  dziecko 3  -

                                    -  dziecko 4  -

6. Procesja z darami ofiarnymi:  - chleb i winogrono  -

                                                  - dar ze skarbonek –

- wino i woda –

                                                  -  patena z hostią –

                                                  -  kwiaty  -

    Pieśń na ofiarowanie: Kiedyś o Jezu...

 

7. Prośba dzieci o błogosławieństwo. Po modlitwie Ojcze nasz dzieci stoją wraz z rodzicami na środku kościoła. Ojcowie po prawej, a matki po lewej stronie dziecka.

Prośba o błogosławieństwo.   Dziewczynka –

8. Błogosławieństwo rodziców.

9. Komunia św. wraz z rodzicami. / pieśni na Komunię/: Pan Jezus już się zbliża,

    Zróbcie Mu miejsce, Jezusa ukrytego, Wszystko Tobie oddać pragnę i inne.

10. Podziękowanie  -  Panu Jezusowi –  

                               -  Kapłanom  -

                             -  Rodzicom  -

                             -  Nauczycielom  -

11. Ogłoszenia parafialne, poświęcenie dewocjonalii.

12. Błogosławieństwo.  /Pieśń na zakończenie/- Pobłogosław Jezu Drogi.

Rozdanie obrazków pierwszokomunijnych, fotograf

 

Do góry

***

Biały tydzień

Poniedziałek: (Wezwanie do trzeźwości)

 

OBRZĘD PRZYRZECZENIA ABSTYNENCJI

 

Modlitwa powszechna:

 

  1. Aby Matki polskich rodzin skutecznie strzegły swoich mężów i dzieci przed pijaństwem. Ciebie prosimy...

  

  1. Aby Ojcowie ożywieni miłością żon i dzieci, z pomocą Boga przezwyciężali pijackie obyczaje. Ciebie prosimy...

  

  1. Aby młodzież polska dostrzegła głęboki sens wstrzemięźliwości od alkoholu, papierosów, narkotyków. Ciebie prosimy...

  

  1. Za dzieci komunijne, aby nie piły alkoholu, nie paliły papierosów i nie brały narkotyków. Ciebie prosimy...

  

  1. Aby dzieci klas drugich w swoich własnych domach rodzinnych znajdowały oparcie i pomoc w dotrzymaniu trzeźwości przyrzeczeń. Ciebie prosimy...

  

  1. Za nas wszystkich, tu zgromadzonych, abyśmy w modlitwie i w częstej Komunii świętej znaleźli moc do wytrwania w dobrych postanowieniach. Ciebie prosimy...

 

 

Dziękczynienie po Komunii Świętej

Dziecko I:

Uroczysty dzień zawitał, dzień od dawna upragniony. Serca bija nam radośnie, jak świąteczne srebrne dzwony! Bo dziś Jezus nas zaprasza, Siebie nam za pokarm daje, Boga gości dusza nasza, niebem się na ziemi staje.

  

Dziecko II:

Po raz pierwszy we Mszy świętej w pełni dziś uczestniczymy i z Jezusem Zmartwychwstałym jak najmocniej się łączymy. Przyrzekamy Ci, o Jezu, że będziemy jak najczęściej gościć Ciebie w naszych sercach, bo Ty jesteś naszym szczęściem.

  

Dziecko III:

Pobłogosław nas, o Chryste, naszych ojców, nasze mamy! Niech dla Ciebie serca czyste, całe życie zachowamy!


 

Wtorek: (Wdzięczność rodzicom i wychowawcom)

 Modlitwa powszechna:

 

1.      Za wszystkie matki, aby swoje macierzyństwo uważały za najpiękniejsze zadanie, które im Pan Bóg powierzył. Ciebie prosimy...

 

2.      Za wszystkich ojców rodzin dzieci komunijnych, aby ich postępowanie i codzienne życie było obrazem samego Boga Ojca zatroskanego o swoje dzieci. Ciebie prosimy...

  

3.      Za Kościół święty, aby zawsze bronił godności matek i ojców. Ciebie prosimy...

  

4.      Aby Pan Bóg Stwórca i Dawca życia wynagrodził naszych rodziców w trudzie wychowania religijnego i patriotycznego. Ciebie prosimy...

  

5.      Aby Jezus, najlepszy Nauczyciel wspomagał naszych rodziców w trudzie wychowania religijnego i patriotycznego. Ciebie prosimy...

  

6.      Za wszystkie dzieci, którym zabrakło matki lub ojca, ciepłego rodzinnego domu, aby były wspomagane przez szlachetnych i ofiarnych wychowawców i przyjaciół. Ciebie prosimy...

  

Przed rozesłaniem przedstawiciel dzieci dziękuje rodzicom:

 

 

Rodzice Najdrożsi!

Stajemy przed Wami z sercem przepełnionym wdzięczności darami.

Dzięki Waszym trudom mamy to, co trzeba.Dzięki Waszej pracy nie brakuje chleba.

To Wy daje swój wysiłek cały, by nam w serca wszczepić Boże ideały. Jesteście nam wzorem zrządzenia Bożego największych miłości Boga i bliźniego.

Dziś Wam dziękujemy, Rodzice mili, że jesteście z nami w pięknej życia chwili.

Gdy Boga do serca swego przyjmujemy my bardzo tę radość z Wami dzielić chcemy.

Ze czcią całujemy dzisiaj Wasze ręce, nasze młode głowy chylą się w podzięce.

Niech Bóg Wam zapłaci Swoimi łaskami za Waszą troskliwą opiekę nad nami.


 

Środa: (Wdzięczni Kościołowi i Ojczyźnie)

  

Modlitwa powszechna:

 

Do Boga, który niesie radość cierpiącym, dźwiga upadłych i daje nadzieje wierzącym, zanieśmy w intencji Ojczyzny nasze pokorne błagania.

  

1.      Za wszystkich ochrzczonych, aby z radością służyli bliźnim, widząc w nich samego Jezusa. Ciebie prosimy...

  

2.      Za Ojca świętego Jana Pawła II, aby Maryja, Królowa Polski, była dla niego pomocą i otuchą. Ciebie prosimy...

  

3.      Za rodziny w naszej Ojczyźnie, aby złączone Bożą miłością żyły w jedności i pokoju. Ciebie prosimy...

  

4.      Za polską młodzież, aby przez wierność Chrystusowi stała się nadzieją lepszej przyszłości Ojczyzny. Ciebie prosimy...

  

5.      Za dzieci, aby wzrastając pod opieką Maryi, uczyły się dochować wierności Chrystusowi. Ciebie prosimy...

  

6.      Za nas tutaj zebranych, abyśmy z Eucharystii czerpali siłę dobrego życia. Ciebie prosimy...

  Przyjmij , Boże, nasze prośby i spraw, abyśmy także w trudnościach i cierpieniach byli wytrwali w głoszeniu Dobrej Nowiny, która budzi nadzieję i niesie radość przyszłego życia. Amen.

 

Będę żyła, będę rosła, kwitła jak stokrotka blisko przy Jezusa Sercu i w promieniach słonka.

Dzieci proszą dziś o łaski dla taty i mamy, imię Twoje Jezu Chryste wszystko otrzymamy.

I dla zdrowych i dla chorych, dla siostry i brata

Dla parafii i Ojczyzny, dla całego świata.

Aby ogień Twej miłości w nas się co dzień palił,

Byśmy w świętej wierze do śmierci wytrwali

Duszpasterzy tej parafii Niech nam Bóg zachowa. Niech Im błogosławi w pracy i w posłudze Słowa.

  Rodzicom:

Chłopiec:

 

Od pierwszej chwili, gdy świat ujrzałem, byliście przy mnie drodzy rodzice.

I w was najczulszą opiekę maiłem, gdy pierwsze kroki w życiu stawiałem.

 Dziewczynka:

 A dziś radosna, taka szczęśliwa z Jezusem w sercu stoję przed wami

I chcę dziękować wam najserdeczniej, bo zawsze byłam kochana.

To poświęceniu mojej mamusi, to ofiarności mego tatusia

zawdzięczam dzisiaj to wielkie szczęście, że mogłam przyjąć Pana Jezusa.

Całuje dłonie wasze z miłością Tatusiu drogi, Mamo kochana,

Że włożyliście tyle starania, byśmy do serca przyjęli Pana.

 

Księdzu:

 Dziewczynka: 

Już Jezus przyszedł szczęście ogromne, wziął moje serce jak dobry brat,

o, tego nigdy już nie zapomnę, pójdę z mym Bogiem w piękniejszy świat.

 Chłopiec: 

Dzisiaj Twe dzieci, o Księże drogi, chcą Ci wyrazić miłość i cześć,

Bo dzień dzisiejszy dla nas tak drogi, chcemy go zawsze przez życie nieść.

Dzięki Ci za to, zacny nasz Księże, żeś nam Jezusa do serca dał

Będziemy do nieba nieść błagania, abyś obfitą nagrodę miał.

  

 Modlitwa za Ojczyznę 

Mocny, dobry Boże, bez woli którego nic stać się nie może złego i dobrego

spraw, aby nad Polską od gór aż do morza była Twa opieka i Twa łaska Boża

A mnie pozwól Boże abym według sił dla mojej Ojczyzny pożyteczny był.

 

(Ewa Szelburg – Zarębina)


 

Czwartek: (Wdzięczność kapłanom i modlitwa o powołania)

Modlitwa powszechna:

 

1.      Za Kościół święty, aby z polecenia Jezusa: „To czyńcie na moja pamiątkę” bez przeszkód mógł czynić to na całym świecie. Ciebie prosimy...

 

2.      Za papieża, aby mocą Eucharystii mógł zwyciężać zło i rozwijać dobro w duszach wszystkich ludzi. Ciebie prosimy...

 

3.      Za naszych rodziców, nauczycieli i wychowawców, aby z Eucharystii czerpali natchnienie do dobrego wychowania. Ciebie prosimy...

 

4.      Za księży, którzy przygotowywali dzieci do pierwszego pełnego uczestnictwa we Mszy świętej, aby Jezus ukryty pod postacią chleba i wina był dla nich natchnieniem i siła. Ciebie prosimy...

 

5.      O liczne i dobre powołania kapłańskie i zakonne, aby ciągle mogła być sprawowana Msza święta i udzielane sakramenty święte. Ciebie prosimy...

 

6.      Za nas wszystkich tu zgromadzonych, byśmy często karmili się Ciałem Jezusa i w ten sposób uszlachetniali siebie, przygotowując się do życia wiecznego w niebie. Ciebie prosimy...

  Podziękowanie Ks. Proboszczowi i Katechetom:

 Dziś z naszych serc niech płynie pieśń dziękczynna, pieśń w niebiosów próg

Księże Proboszczu, że tyle łask zesłał nam dobry z niebios Bóg.

Szesnaście lat na niwie dusz orzesz łan na Boży siew

więc Ci niesiemy wdzięczności cześć i nasz płynący z duszy śpiew.

Za Twoje prace i za znój za poświęcenie tylu dni,

niech Ci w nagrodę z Bożych rąk korona zasług jasno lśni.

Czcigodni Kapłani! Szanowni Katecheci i Panie Katechetki!

To Wasza wiara, miłość i nadzieja są dla nas drogowskazem,

który wytycza świetlaną drogę przed Chrystusowe ołtarze.

W dniu dzisiejszym, jaśniejszym niż słońce to szczęście na spotkał,

Że z Waszą pomocą Drodzy Katecheci przyjęliśmy Chrystusa Ciało.

O! Niechaj Chrystus dziś narodzony w moim serduszku dziecięcym

będzie nagrodą za Waszą pracę nieustający szczęściem!

 

Piątek: (Poświęcenie się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa)

Modlitwa powszechna

 

1.      Życzeniem Jezusa jest, aby Jego Ewangelia znana była wszystkim ludziom. Aby to pragnienie Jezusa mogło być spełnione. Ciebie prosimy...

 

2.      Ojciec święty odbył bardzo wiele pielgrzymek misyjnych. Aby się one przyczyniły do ożywienia wiary w świecie. Ciebie prosimy...

 

3.      Na świecie żyje bardzo dużo takich dorosłych i dzieci, którzy jeszcze nie znają Chrystusa. Oby nie zabrakło misjonarzy, którzy ponieśliby Ewangelię do wszystkich mieszkańców świata. Ciebie prosimy...

 

4.      Wielu księży, sióstr zakonnych i świeckich pracuje nad nawróceniem pogan. Oby ich trud przyniósł liczne nawrócenia. Ciebie prosimy...

 

5.      Aby Jezusa był znany w całym świecie, potrzebne są powołania do stanu duchownego. Aby tych powołań było coraz więcej, także i w naszej parafii. Ciebie prosimy...

 

6.      Za tych wszystkich, którzy swoją modlitwą, życzliwością i ofiarami wspomagają misje, aby Pan Bóg udzielił im swojej łaski i błogosławieństwa. Ciebie prosimy...

 

Chryste, Utajony w Eucharystii!

Ty wiesz, jak żałośnie nie dopisujemy, gdy chodzi o Twój pokój na ziemi.

Ty wiesz, że najadamy się do syta, a głodującym rzucamy okruchy.

Ty wiesz, że wprawdzie dzielimy się i dajemy datki, ale wiesz również,

jak bardzo się tym chwalimy, a często nie myślimy wcale o tych, którym pomagamy.

Ty wiesz, jak miłujemy pokój, jeżeli tylko nasze własne dobra są bezpieczne.

Ty wiesz, że nie chcemy rozmawiać z tymi, którzy mówią innym niż my językiem,że nie chcemy przebywać z tymi, którzy żyją inaczej niż my, i że nie szukamy drogi do tych,

którzy zbłądzili w życiu i uciekli na bezdroża nałogów.

Ty wiesz, jak mało robimy, aby świat poznał Twój pokój

i jak wiele naszych uczynków zwraca się przeciw Twojemu pokojowi.

Pokój dla wszystkich, we wspólnym łamaniu Chleba Eucharystii.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu za Boży dar Chleba Pokoju!

 

Sobota: (Wdzięczność Maryi i jej naśladowanie)

 

 Modlitwa powszechna

 

Łącząc się z Matką Najświętszą, która ustawicznie wstawia się za nami w niebie, zanośmy za Jej przyczyną nasze prośby do Boga naszego Ojca.

 

1.      Za wszystkich ochrzczonych, aby zawsze pamiętali o swojej godności dzieci Bożych. Ciebie prosimy...

  

2.      Za naszego umiłowanego Ojca świętego Jana Pawła II, aby Maryja wyprosiła dla niego zdrowie i błogosławieństwo w głoszeniu Ewangelii. Ciebie prosimy...

  

3.      Za dzieci, które przystąpiły do Pierwszej Komunii świętej, aby miłowały Boga całym sercem, a bliźniego swego jak siebie samego. Ciebie prosimy...

  

4.      Za naszą Ojczyznę, aby za przyczyną Bogurodzicy cieszyła się pokojem i pomyślnością. Ciebie prosimy...

  

5.      Za naszych rodziców, aby za wstawiennictwem Niepokalanej Bóg napełnił ich serce dobrocią i ofiarną miłością. Ciebie prosimy...

  

6.      Za koleżanki i kolegów, aby wypełniając nakazy Chrystusa, za przyczyną Matki Bożej, postępowali w doskonałości i świętości. Ciebie prosimy...

  

7.      Za nas wszystkich tutaj obecnych, byśmy naśladowali Maryję w miłości Boga i bliźniego. Ciebie prosimy...

 

Panie Boże, Ojcze przedwieczny, zawierzyliśmy Maryi, Matce Twojego Syna. Spraw, aby nas tak wychowywała, byśmy mogli stać się wieczystym darem dla Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Akt oddania dzieci z kl. II w opiekę Maryi.

 

Dziecko I:

 

Matko Najświętsza!

Chcemy podzielić się z Tobą wielką radością

Oto kilka dni temu przyjęliśmy po raz pierwszy do naszego serca Pana Jezusa w Komunii św.

I odtąd codziennie nasz Pan gości w naszych sercach. Jesteśmy bardzo szczęśliwi.

Matko Boża chcemy podziękować Tobie za to, że jesteś Mamą Pana Jezusa.

Dziękujemy teraz, klęcząc przed Twoim cudownym obrazem.

Będziemy Ciebie uwielbiać codziennie odmawiając z pobożnością modlitwę: Zdrowaś Maryjo...

 

 Dziecko II:

 

Matko Nieustającej Pomocy!

Przychodź nam zawsze z pomocą i ratunkiem. Broń nas przed złem.

Czuwaj, by nasze serca były zawsze otwarte dla Twojego syna.

Oddajemy się teraz Tobie. Chcemy należeć do Ciebie.

Chcemy być Twoimi dziećmi. Bądź dla nas zawsze Matką!

 

Dziecko III:

 

Matko spiesząca z pomocą świętej Elżbiecie! Prosimy Ciebie za naszymi Rodzicami.

Wypraszaj im potrzebne łaski. Niech żyją długo i szczęśliwie.

Błagamy w intencji katechetów i wychowawców.

Wspieraj ich wysiłki i trudy. Obdarz zdrowiem i cierpliwością.

Wstawiaj się za naszymi koleżankami i kolegami. Uproś im pracowitość i radość.

Polecamy Tobie całą naszą parafię. Matko (..........) módl się za nami! Amen.

Do góry

***

Rocznica I Komunii św.

 

Dzieci w ubraniach pierwszokomunijnych zajmują miejsca w kościele w pierwszych ławkach..

 

Akt pokutny wypowiadają dzieci.

 

Pierwsze i drugie czytanie wykonują dzieci.

 

Po homilii odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

Paschał stoi na środku kościoła przed ołtarzem. Dzieci stojąc wokół paschału zapalają od niego swoje świece.

 

Modlitwę wiernych wypowiadają dzieci.

 

Procesja z darami. Dzieci przynoszą chleb i wino.

 

Dziękczynienie po Komunii św. wypowiadają dzieci.

   

Akt pokuty

 

 

Kochane Dzieci, Drodzy Rodzice i zebrani Wierni.

Uczestniczymy we Mszy św. w rocznicę Pierwszej Komunii św.

Chcemy dziś w sposób szczególny podziękować Panu Jezusowi za Chrzest i Eucharystię. Pan Jezus od roku zaprasza was na świętą Ucztę, możemy przyjmować Komunię świętą, bo jesteśmy Jego dziećmi.

Podziękujmy mu za to z całego serca, ale też przeprośmy za wszystko, co było złe w minionym roku.

  

Dziecko I 

 

Panie Jezu, Ty nas najwięcej kochasz. Przebacz nam nasze grzechy i zmiłuj się nad nami.

 

Dziecko II

 

Panie Jezu, Ty uczyniłeś nas swoimi dziećmi. Przepraszamy Cię za brak miłości.

Przebacz nam i zmiłuj się nad nami.

 

Dziecko III

 

Panie Jezu, od roku pozwalasz nam zasiadać do świętej Uczty. Przebacz nam niepobożny udział we Mszy św. i zmiłuj się nad nami.

   

Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych

 

     Jak przed kilku laty rodzice trzymając was na rękach stali wokół chrzcielnicy,

tak wy teraz stańcie przed ołtarzem wokół świecy paschalnej.

     Chcemy wobec wszystkich tu obecnych wyrazić wdzięczność i jak rok temu odnowić nasze przyrzeczenia chrzcielne.

 

Pytam każdego z was.

 

Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych ?

Odp. Wyrzekam się.

 

Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby cię grzech nie         opanował ?

Odp. Wyrzekam się.

 

Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu ?

Odp. Wyrzekam się.

 

Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi ?

Odp. Wierzę.

 

Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca ?

Odp. Wierzę.

 

Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne ?

Odp. Wierzę.

 

Czy przyrzekasz za pomocą łaski Bożej zachowywać wiernie przykazania Boskie i kościelne ?

Odp. Przyrzekam.

 

Czy przyrzekasz pogłębiać swoją wiarę i uczęszczać regularnie na lekcje religii ?

Odp. Przyrzekam

 

Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.  Amen.

 

Modlitwa Wiernych

 

 

Kapłan:

 

Złączeni jedną wiarą i przez jeden chrzest, módlmy się do Wszechmogącego Boga.

  

Dziecko I

 

Módlmy się za Ojca świętego Jana Pawła II, aby Bóg umacniał Go, w głoszeniu

światu, że Jezus prawdziwie zmartwychwstał i żyje pośród nas.

Ciebie prosimy...

 

Dziecko II

 

Módlmy się za naszych Rodziców i wszystkie rodziny naszej Parafii, aby były

szkołą prawdziwej miłości.

Ciebie prosimy...

 

Dziecko III

 

Módlmy się za Księży pracujących w naszej Parafii, panią katechetkę i naszych

nauczycieli, aby Dobry Bóg błogosławił ich pracy i poświęceniu.

Ciebie prosimy...

 

Dziecko IV

 

Módlmy się za nas tu zgromadzonych, byśmy w swoim życiu nie zapomnieli o przyrzeczeniach złożonych na chrzcie świętym i realizowali je w życiu.

Ciebie prosimy...

 

Kapłan:

 

Ojcze Niebieski, wysłuchaj prośby dzieci i umocnij je na ich dalszej drodze życiowej. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

  

Dziękczynienie po Komunii św.

 

 

Za największy dar uczynienia nas swoimi dziećmi.

 

Wszyscy:  Dziękujemy Ci Panie Jezu.

 

Za to, że tyle razy mogliśmy spotkać się z Tobą w Komunii świętej.

 

Wszyscy:  Dziękujemy Ci Panie Jezu.

 

Za to, że dałeś nam dobrych rodziców, którzy nas prowadzą do Ciebie.

 

Wszyscy:  Dziękujemy Ci Panie Jezu.

 

Za to, że przebaczasz grzechy w Sakramencie Pokuty i pomagasz nam być lepszymi.

 

Wszyscy:  Dziękujemy Ci Panie Jezu.

 

Za to, że mówisz do nas w kościele i na lekcjach religii.

 

Wszyscy:  Dziękujemy Ci Panie Jezu.

 

Za to, ze nas kochasz i dałeś nam Maryję za Matkę.

 

Wszyscy:  Dziękujemy Ci Panie Jezu.

 

Za Twe wszystkie dary, a szczególnie za Chrzest i Komunię świętą.

 

Wszyscy:  Dziękujemy Ci Panie Jezu.

  

Pierwsze czytanie

  

Czytanie z Dziejów Apostolskich.

 

     Kiedy Szaweł przybył do Jerozolimy, próbował przyłączyć się do uczniów, lecz wszyscy bali się go, nie wierząc że jest uczniem.

Dopiero Barnaba przygarnął go i zaprowadził do apostołów, i opowiedział im, jak w drodze Szaweł ujrzał Pana, który przemówił do niego, i z jaką siłą przekonania przemawiał w Damaszku w imię Jezusa. Dzięki temu przebywał z nimi w Jerozolimie. Przemawiał też i rozprawiał z hellenistami, którzy usiłowali go zgładzić. Bracia jednak dowiedzieli się o tym, odprowadzili go do Cezarei i wysłali do Tarsu.

A Kościół cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei i Samarii.

Rozwijał się i żył bogobojnie, i napełniał się pociechą Ducha Świętego.

 

Oto słowo Boże.

  

Psalm  responsoryjny

  

Drugie czytanie

 

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła.

 

Ja, Jan ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma.

I Miasto Święte - Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swojego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu. < Oto przybytek Boga z ludżmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego ludem, a On będzie „ Bogiem z nimi”. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły >.

I rzekł Siedzący na tronie:  < Oto czynię wszystko nowe >.

 

Oto słowo Boże.

 

ROCZNICA PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ W PARAFII MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

Przywitanie kapłana przed kościołem oraz pokropienie wodą święconą.

Wejście do  kościoła ze śpiewem: Bóg jest miłością , albo  kiedyś o Jezu.

Komentarz na rozpoczęcie Mszy świętej / może być , ale nie musi  w zależności od  decyzji Księdza  Proboszcza /.

 Wprowadzenie do mszy świętej –

        

         Jak przed rokiem stajemy dziś – w obecności naszych rodziców i bliskich, by wraz z nimi uwielbiać Jezusa  Eucharystycznego za Jego szczególną obecność wśród nas i w naszych sercach. Z radością wspominamy dzień Pierwszej Komunii Świętej i dziękujemy  Mu za tyle łask jakich nam udzielił w minionym roku. Podczas tej Najświętszej Eucharystii pragniemy Mu również polecić wszystkich którzy nas prowadzą do Niego, którzy uczą nas kochać i żyć w prawdzie.

           

Chwała na wysokości Bogu.

            Czytanie

            Psalm

            Ewangelia

            Kazanie

            Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych

           

Modlitwa wiernych

 

1.     Pan Jezus powiedział - Ja jestem Dobrym Pasterzem i znam moje owce

Prosimy Cię Panie za najwyższego pasterza Jana Pawła II – spraw, by Jego przykład pociągał wielu do czynienia dobra.

Ciebie prosimy...

 

2.     Pan Jezus powiedział; idźcie i nauczajcie wszystkie narody –

Módlmy się za wszystkich kapłanów – polecajmy szczególnie naszego Księdza Proboszcza – niech ich posługa miłości wydaje plon stokrotny w sercach powierzonych im ludzi.

Ciebie prosimy....

 

3.     Pan Jezus powiedział; Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie;

Wspieraj Panie swoją łaską wszystkich tych którzy uczą nas kochać Ciebie i ludzi; naszych rodziców, nauczycieli i wychowawców.

 Ciebie prosimy.....

 

4.     Pan Jezus powiedział; proście Pana żniwa aby wyprawił robotników na żniwo swoje; powołaj Panie Jezu z naszej parafii wielu młodych chłopców i dziewcząt do swojej służby

Ciebie prosimy........

5.     Pan Jezus powiedział; Gdzie dwaj albo trzej zgromadzą się w Imię Moje – tam Ja jestem wśród nich – pozostań na zawsze Panie Jezu z nami,

Błogosław nasze rodziny i wspieraj w drodze do nieba.

Ciebie prosimy........

  

Procesja z darami ofiarnymi. / świeca, pierwsze piątki , chleb i wino, kwiaty /.

             W  ten uroczysty radosny dzień kiedy wspominamy pierwsze z Tobą Panie Jezu spotkanie  wraz z miłością serc dziecięcych przynosimy i składamy na Twoim ołtarzu;

 ZAPALONĄ ŚWIECĘ – niech jej płomień Ci przypomina  o naszych spotkaniach na Mszy świętej, w Komunii świętej , podczas modlitwy i na katechezie , oraz wszędzie tam gdzie pozwoliłeś nam się spełnić dobry czyn z miłości do Ciebie .

 KWIATY -  ich biel i świeżość, niech powiedzą Ci o naszej wciąż rosnącej miłości,  niech będą również podziękowaniem, za to że wciąż przebaczasz nam grzechy w sakramencie pokuty i wciąż przychodzisz do naszych serc w komunii Świętej.

 PIERWSZE PIĄTKI MIESIĄCA- Przez wierność pierwszym piątkom miesiąca – pragniemy Ci Panie Jezu wynagrodzić za nasze grzechy i za grzechy całego świata.

 CHLEB –  owoc ziemi i pracy rąk ludzkich. Niech  on będzie znakiem naszego trudu w zdobywaniu wiedzy, oraz wierności trwania przy Tobie.

 WODA I WINO – Które stanie się Krwią Twoją  Panie Jezu . A jak woda łączy się z winem, tak na zawsze połącz nas Panie  Jezu ze sobą i umocnij w wiernym trwaniu przy Tobie.

  

Dziękczynienie po Komunii świętej  . /Nie umiem dziękować Ci Panie .../.

Nie umiem dziękować Ci Panie, za łaski jakimi mnie wciąż obdarzasz,

Za dobrych rodziców, którzy uczą mnie kochać, za chrzest święty, za wiarę, za to, że wciąż mi przebaczasz grzechy i przychodzisz do mnie – jak przyjaciel do przyjaciela.

Za to, że wciąż na mnie czekasz ukryty pod postacią chleba.

Za to, że błogosławisz mnie i moim bliskim.

Iza wszystko Ci dziękuję.

 Do góry